Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Zespół Bezpieczeństwa Informacji (ZBI)

Zespół Bezpieczeństwa Informacji Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego prowadzi monitoring bezpieczeństwa teleinformatycznego mający na celu wykrycie zagrożeń w sieci Politechniki Wrocławskiej i sieci WASK (działania typu CSIRT, ang. Computer Security Incident Response Team).
Jest to zespół ekspertów do spraw bezpieczeństwa sieciowego, którego rolą jest zapewnienie szeroko rozumianego wsparcia w dziedzinie bezpieczeństwa użytkowników i administratorów infrastruktury informatycznej. Podstawowym zadaniem zespołu jest rozpoznawanie zagrożeń systemów teleinformatycznych oraz zapobieganie ich negatywnym skutkom poprzez obsługę incydentów bezpieczeństwa.

Wszystkim zainteresowanym podmiotom oferowany jest też wachlarz usług komercyjnych, które umożliwiają ochronę przed cyberatakami i pozwalają na uzyskanie wyższego poziomu zabezpieczeń, w tym usługi zapobiegania incydentom, reagowania na nie oraz ich obsługę.

W ramach oferowanych usług dokonywana jest analiza poziomu zabezpieczeń, przeprowadzana diagnoza bezpieczeństwa sieci i naruszeń w systemach informatycznych użytkowników oraz dostarczane informacje o stanie chronionej infrastruktury. Pozwala to na wprowadzenie procedur ograniczających prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń niekorzystnych oraz opracowanie sposobów szerszej ochrony przed ich skutkami, a co za tym idzie - lepszą ochronę danych i informacji znajdujących się w chronionych systemach.

ZBI WCSS posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jego członkowie biorą udział w szeregu krajowych i międzynarodowych projektów, zarówno jako analitycy, projektanci, jak i koordynatorzy prac związanych z cyberbezpieczeństwem. Do osiągnięć zespołu należy znalezienie wielu podatności w powszechnie stosowanych oraz specjalizowanych aplikacjach, używanych zarówno przez wielkie korporacje, jak i środowiska naukowe.

REALIZOWANE PROJEKTY

 • EDIH Wro4digITal (2023 - ) - szkolenia specjalistyczne, audyty bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej i oprogramowania
 • EDIH CyberSec (2023 - ) - szkolenia z ochrony przed atakami socjotechnicznymi, inwentaryzacja zasobów IT, testy penetracyjne infrastruktury sieciowej, audyty bezpieczeństwa aplikacji mobilnych
 • AZON 2.0 (2020 - 2023) - wykonanie audytów i testów penetracyjnych
 • POWER (2019 - 2023 ) - konsultacje bezpieczeństwa
 • PraceLab (2019 - 2023) - wykonanie audytów i testów penetracyjnych
 • RegSOC (2018–2021) - koordynator merytoryczny
 • AZON (2016–2019) - wykonanie audytów i testów penetracyjnych
 • SPIN-LAB (2014-2015) - koordynator bezpieczeństwa, wykonanie audytów i testów penetracyjnych
 • PLGrid NG (2014-2015) - koordynator bezpieczeństwa, wykonanie audytów i testów penetracyjnych
 • PLGrid Plus (2011-2014) - koordynator bezpieczeństwa, wykonanie audytów i testów penetracyjnych
 • Krajowy Magazyn Danych 2 (2011-2013) - projekt systemu hybrydowego szyfrowania i kontroli integralności
 • PL-Grid (2009-2012) - koordynator bezpieczeństwa, wykonanie systemu korelacji alarmów, przeprowadzenie audytów i testów penetracyjnych
 • PIONIER PKI (2009-2010) - koordynator projektu, projekt i wdrożenie infrastruktury PKI dla środowiska akademickiego
 • Krajowy Magazyn Danych (2008-2010) - koordynator bezpieczeństwa, wykonanie audytów i testów penetracyjnych
 • POSITIF (2004-2007) - wykonanie proaktywnego monitora bezpieczeństwa
 • ClusteriX (2003-2005) - wykonanie systemu uwierzytelniania, projekt utwardzenia systemów

NIEKTÓRE WYKRYTE PODATNOŚCI

 • CVE-2013-1086 (Novell GroupWise Web Client XSS filter bypass session hijacking)
 • CVE-2013-1087 (Novell GroupWise Windows Client XSS filter bypass)
 • CVE-2013-3475 (IBM DB2 buffer overflow / privilege escalation)
 • CVE-2014-2308 (Java OpenID Server XSS session hijacking)
 • CVE-2014-2307 (Java OpenID Server URL session fixation)
 • CVE-2014-4813 (IBM Tivoli Storage Manager Client local root privilege escalation)
 • CVE-2014-4818 (IBM Tivoli Storage Manager Client encryption key disclosure)
 • Oracle Java Runtime Environment Security-In-Depth Contribution CPU July 2014
 • CVE-2015-2801 (WSO2 Identity Server authentication bypass)
 • CVE-2015-2802 (WSO2 Identity Server XSS session hijacking)
 • CVE-2015-7325 (Jasig CAS Server Cross Site Scripting)