Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Szkolenia z ochrony przed atakami socjotechnicznymi

Szkolenie z ochrony przed atakami socjotechnicznymi jest szkoleniem o charakterze świadomościowym, przewidywanym dla pracowników całej organizacji. W warunkach transformacji cyfrowej organizacji to właśnie pracownik stanowi najsłabszy element bezpieczeństwa systemu i jest często poddawany atakom socjotechnicznym, nawet nie będąc tego świadom. Dlatego w ramach szkolenia podnoszona będzie świadomość pracowników w zakresie bezpiecznego korzystania z infrastruktury i zasobów cyfrowych.

Usługa obejmuje zbiór określonych tematów, jednak w swej początkowej fazie program będzie dostosowany do szczególnego zapotrzebowania danego klienta.

Usługa przewiduje przekazanie wiedzy z następujących obszarów tematycznych:
  • Socjotechniki – czym są i z czego wynika ich skuteczność,
  • Metody rozpoznawania i unikania ataków socjotechnicznych,
  • Zagrożenia związane z pocztą e-mail, przykłady SCAM-u,
  • Zagrożenia związane z przeglądaniem stron internetowych,
  • Zagrożenia związane z wyłudzaniem danych, w tym phishing,
  • Bezpieczeństwo certyfikatów i problem „zielonej kłódeczki”,
  • Zagrożenia związane z sieciami WIFI.
Szkolenia są realizowane w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Usługa jest realizowana m.in. w ramach projektu CyberSec.

Masz pytania o usługę lub potrzebujesz spersonalizowanej oferty? Napisz do nas i zapytaj o usługę.