Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Realizowane projekty

WRO4digITal to Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH) z siedzibą we Wrocławiu, utworzony przez konsorcjum 22 instytucji oferujących kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. Liderem projektu jest Wrocławski Park Technologiczny, a jednym z partnerów Politechnika Wrocławska, w tym WCSS.

WRO4digITal

CyberSec – Krajowe Centrum Bezpiecznej Transformacji Cyfrowej jest specjalistycznym Hubem Innowacji Cyfrowych (EDIH) w obszarze cyberbezpieczeństwa. Celem działania Centrum jest oferowanie małym i średnim przedsiębiorstwom, a także instytucjom państwowym i samorządowym, szeregu usług umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie w otoczeniu cyfrowym.

CyberSec

Celem głównym projektu RE-ELECTRO 4 LIFE jest wdrożenie modelu biznesowego RE-USE opartego o gospodarkę o obiegu zamkniętym w celu ponownego użycia odzyskanych części z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na przykładzie zdemontowanych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Wprowadzenie na rynek części zamiennych do urządzeń będzie skutkowało przedłużeniem życia istniejących już urządzeń, co ograniczy produkcję odpadów oraz konieczność zakupu nowych urządzeń.

RE-ELECTRO 4LIFE

National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2 – Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC Faza 2 – jest kontynuacją projektu EuroCC. Jest to kolejny projekt wspierajacy EuroHPC, czyli wspólne przedsięwzięcie 33 krajów europejskich i Komisji Europejskiej w zakresie obliczeń wielkoskalowych (EuroHPC JU).

EuroCC2