Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

PIONIER PKI

STATUS: ZAKOŃCZONY

Projekt „Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego dla użytkowników sieci PIONIER” miał na celu opracowanie struktury zaufanych centrów certyfikacji dla sieci PIONIER oraz opracowanie jednolitych procedur wystawiania certyfikatów. W ramach projektu powstała usługa certyfikacji PIONIER PKI.
W ramach projektu zostało zaproponowane rozwiązanie złożone z nadrzędnego centrum certyfikacji (Root-CA) i sieci podległych centrów certyfikacji rozmieszczonych w większych ośrodkach akademickich. Dla projektowanej infrastruktury została zredagowana wspólna polityka certyfikacji, opracowane jednolite procedury dotyczące wystawiania certyfikatów oraz zdefiniowane procedury akceptacji własnych polityk budowanych CA. Zakres działania CA w ramach PKI dla sieci PIONIER obejmuje:
  • wystawianie certyfikatów użytkownikom usług obliczeniowych
  • wystawianie certyfikatów użytkownikom i uczestnikom krajowych i międzynarodowych projektów (np. gridowych)
  • wystawianie certyfikatów pracownikom i użytkownikom usług udostępnianych w ramach sieci PIONIER oraz przez uczelnie, tj. eduroam, sieci VPN
  • bezpieczny dostęp do usług WWW, poczta elektroniczna, systemy biblioteczne
  • wystawianie certyfikatów dla serwerów usług.
Partnerzy: Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe PWr, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Uczelniane Centrum Informatyczne UMK w Toruniu, Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej.

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 maja 2009 r.
Data zakończenia projektu: 30 kwietnia 2010 r.
Finansowanie: Konsorcjum PIONIER

Strona internetowa projektu