Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

WRO4digITal

STATUS: REALIZOWANY

WRO4digITal to Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH) z siedzibą we Wrocławiu, utworzony przez konsorcjum 22 instytucji oferujących kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. Liderem projektu jest Wrocławski Park Technologiczny, a jednym z partnerów Politechnika Wrocławska, w tym WCSS.
Celem inicjatywy WRO4digITal jest podniesienie poziomu ucyfrowienia gospodarki na Dolnym Śląsku. Dzięki projektowi dolnośląskie firmy oraz jednostki administracji publicznej mogą skorzystać z nieodpłatnych usług eksperckich i zmodernizować sposób produkcji lub świadczenia usług zgodnie z obecnymi trendami cyfryzacyjnymi. Działalność wrocławskiego hub’u pozwoli na podniesienie konkurencyjności lokalnych firm, zwiększenie dostępności wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz przyspieszenie modernizacji administracji publicznej, co łącznie wpłynie na wzrost gospodarczy i poprawę jakości życia w tym regionie.

WRO4digITal to członek transeuropejskiej sieci European Digital Innovation Hubs (EDIH), która stanowi podstawowe narzędzie Komisji Europejskiej do wspierania i koordynacji transformacji cyfrowej gospodarki Unii Europejskiej. Działania w projekcie dotyczą trzech głównych obszarów rekomendowanych w programie Cyfrowa Europa, tj.: sztuczna inteligencja (AI), obliczenia z wykorzystaniem superkomputerów (HPC) i cyberbezpieczeństwo. W ofercie projektu znajdują się też usługi oparte o inne technologie cyfrowe, w tym m.in.: chmura obliczeniowa, big data, block chain, internet rzeczy, wirtualna/rozszerzona rzeczywistość, nowoczesne rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki oraz wytwarzanie przyrostowe. Projekt zapewnia bezpłatny dostęp do specjalistycznej wiedzy i laboratoriów partnerów. Łączy dostawców danych technologii z potencjalnymi parterami biznesowymi, tworząc sieć wsparcia innowacji cyfrowych w gospodarce.

Oferta WRO4DigilTal skierowana jest do dwóch grup docelowych – pierwszą są firmy z sektora MŚP, w tym mikrofirmy i startupy, a drugą administracja publiczna, np. jednostki samorządu terytorialnego i szkoły. Działania w ramach WRO4digITal są realizowane regionalnie na terenie Dolnego Śląska, ale przedsięwzięcie ma również wymiar międzynarodowy, w ramach paneuropejskiej sieci centrów innowacji cyfrowych.

WCSS w ramach zadań w projekcie jest odpowiedzialny za realizację następujących usług:
  • Szkolenia specjalistyczne: Cyberbezpieczne rozwiązania - jak je projektować
    i utrzymywać?
  • Audyt bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej i oprogramowania.
  • Analiza procesów firmy w celu doboru cyfrowych rozwiązań do przetwarzania danych.
  • Indywidualne plany transformacji cyfrowej w zakresie usług chmurowych, obliczeniowych i zarządzania danymi.
  • Pilotażowe wdrożenie usług chmurowych, obliczeniowych i zarządzania danymi.
  • Wsparcie wdrożenia planu transformacji cyfrowej w zakresie usług chmurowych, obliczeniowych i zarządzania danymi.
Usługi realizowane w projekcie stanowią element wsparcia eksperckiego dla poszukujących rozwiązań cyfrowych o największym potencjale wdrożenia, dopasowanych do konkretnych potrzeb danej firmy czy instytucji. Wszystkie usługi oferowane są nieodpłatnie

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 października 2023 roku
Data zakończenia projektu: 30 września 2026 roku
Finansowanie: środki programu Europa Cyfrowa (Digital Europe) oraz środki krajowe - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
Logotypy projektu, Unii Europejskiej i Funduszu FENG