Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

KMD

STATUS: ZAKOŃCZONY

Krajowy Magazyn Danych (KMD) miał na celu zbudowanie systemu przechowywania danych o zasięgu krajowym, dostępnego za pośrednictwem sieci naukowej PIONIER oraz sieci miejskich MAN.
Głównym zastosowaniem systemu jest usługa tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji (ang. Backup/Archive) dla instytucji akademickich, edukacyjnych, samorządów oraz innych instytucji publicznych.

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 2008 r.
Data zakończenia projektu: 2010 r.
Finansowanie: MNiSW

Strona internetowa projektu