Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Analiza procesów firmy w celu doboru cyfrowych rozwiązań do przetwarzania danych

Usługa ma na celu analizę procesów firmy pod kątem zidentyfikowania potrzeb i możliwości wdrożenia oraz doboru rozwiązań cyfrowych w obszarze przetwarzania danych. Obejmuje takie procesy jak: pozyskiwanie, transmisja, przechowywanie, przetwarzanie, analiza, udostępnianie, zabezpieczanie oraz archiwizacja danych. Zakres usługi będzie dostosowany do specyfiki rynku i dojrzałości cyfrowej firmy.

Realizacja usługi składa się z następujących etapów:
  • określenie celu biznesowego przetwarzania danych;
  • inwentaryzacja źródeł danych i ich cech;
  • inwentaryzacja stosowanych technologii informatycznych z uwzględnieniem dobrych praktyk i wymogów podmiotu;
  • dobór rozwiązań w zakresie infrastruktury (IaaS, Paas, SaaS, FaaS);
  • dobór platform programowych do przetwarzania danych.
We współpracy z klientem opracowany zostanie raport wskazujący na możliwe rozwiązania z potencjałem na skuteczne usprawnienie realizacji procesów firmy w zakresie przetwarzania danych.

Usługa realizowana w ramach projeku WRO4digITal.

Masz pytania o usługę lub potrzebujesz spersonalizowanej oferty? Napisz do nas i zapytaj o usługę.