Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Alerty

Krytyczne podatności w oprogramowaniu Adobe Acrobat Reader

JW - 15 maja 2024
Zespół Bezpieczeństwa Informacji WCSS informuje o wykryciu krytycznych podatności w oprogramowaniu Adobe Acrobat Reader.
Zalecamy wszystkim użytkownikom aktualizację oprogramowania Acrobat Reader w celu usunięcia krytycznych luk w zabezpieczeniach. Rekomendujemy aktualizację tego programu do najnowszej wersji (podatne są wersje 20.005.30574, 24.002.20736 i niższe).

Luki w oprogramowaniu mogą umożliwić atakującym wykonanie dowolnego kodu na urządzeniach, potencjalnie zapewniając im pełną kontrolę nad nim. Mogą też powodować wycieki pamięci lub awarie aplikacji, wpływając na wydajność i stabilność systemu.

POZOSTAŁE ALERTY