Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Alerty

Zachowaj ostrożność! Kampania phishingowa

JW - 23 stycznia 2023
Cyberprzestępcy podszywają się pod Dział Spraw Osobowych Politechniki Wrocławskiej i rozsyłają do wielu odbiorców Uczelni wiadomości e-mail dotyczące aktualizacji listy płac.
Kliknięcie linku zawartego w e-mailu spowoduje otwarcie fikcyjnej strony internetowej, zawierającej fałszywy panel logowania do konta AD. Prosimy o ostrożność i nieotwieranie linków zawartych w wiadomościach od nieznanych nadawców.

Wszystkie maile, które nie wzbudzają Państwa zaufania, prosimy wysyłać na adres phishing@wcss.pl. Zespół Bezpieczeństwa Informacji WCSS dokona ich analizy oraz odpowie na wszelkie pytania dotyczące dalszego postępowania.

W razie problemów z logowaniem do AD prosimy o kontakt z Działem Informatyzacji: pomoc+ad@pwr.edu.pl.

POZOSTAŁE ALERTY