Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Infrastruktura PL-Grid

PL-Grid (Polish National Grid Initiative) to gridowa infrastruktura obliczeniowa o zasięgu krajowym. Powstała przy współpracy pięciu polskich centrów Komputerów Dużej Mocy.
Infrastruktura obliczeniowa PL-Grid budowana jest od 2008 r. i tworzą ją obecnie następujące centra KDM:
  • Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH w Krakowie (ACK CYFRONET AGH),
  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego w Warszawie (ICM UW),
  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe w Poznaniu (PCSS),
  • Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Gdańsku (CI TASK),
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku (NCBJ),
  • Wrocławskie Centrum Sieciowo Superkomputerowe (WCSS). 
Rejestracja:
Aby uzyskać konto w Infrastrukturze PL-Grid, umożliwiające dostęp do jej zasobów obliczeniowych, należy przejść na stronę Infrastruktury: Rejestracja.

Pomoc:
Wszelkie zapytania dotyczące korzystania z Infrastruktury PL-Grid prosimy kierować na adres: helpdesk AT plgrid.pl. Użytkownicy posiadający konto w Portalu PL-Grid mogą również korzystać z systemu helpdesk online: https://helpdesk.plgrid.pl.

Zasoby:
Zasoby udostępniane przez WCSS oraz pozostałe centra KDM w ramach Infrastruktury PL-Grid, a także kolejki do prowadzenia obliczeń, zebrane są w tabelach na stronach:

PODSUMOWANIE

Strona infrastruktury: http://www.plgrid.pl

Portal użytkownika: https://portal.plgrid.pl

Helpdesk: https://helpdesk.plgrid.pl