Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Semantyczna anotacja konceptów znajdujących się na obrazach 2D

Narzędzie Mirador umożliwia semantyczną adnotację konceptów znajdujących się na obrazach 2D oraz ich prezentację, wyszukiwanie i redystrybucję. Posiada m.in. funkcjonalność powiększania obrazów i porównywania ich w trybie wielu okien, importu oraz eksportu obszaru roboczego.

Narzędzie dostępne jest z poziomu przeglądarki tylko dla zalogowanych użytkowników. 

Link do usługi: https://annotations.lab.dariah.pl/. W celu zalogowania należy wyszukać i wybrać instytucję, podać login i hasło oraz wyrazić zgodę na udostępnianie danych usłudze w wybranym czasie.  

W narzędziu dostępne są funkcjonalności określone w planach taryfowych konfigurowanych dla użytkowników w panelu zarządzania przez administratora.

Plan Free:
 • 2 anotacje dodane do pojedynczego zasobu
 • Możliwość zapisania anotacji
 • Możliwość edycji anotacji
 • Możliwość usuwania anotacji
 • Eksport / import obszaru roboczego 
Plan Minimum:
 • 3 anotacje dodane do pojedynczego zasobu
 • Możliwość zapisania anotacji
 • Możliwość edycji anotacji
 • Możliwość usuwania anotacji
 • Eksport / import obszaru roboczego 
 • Globalna wyszukiwarka anotacji
 •  2 redystrybucje manifestów
Plan Standard:
 • 7 anotacji dodane do pojedynczego zasobu
 • Możliwość zapisania anotacji
 • Możliwość edycji anotacji
 • Możliwość usuwania anotacji
 • Eksport / import obszaru roboczego 
 • Globalna wyszukiwarka anotacji
 •  10 redystrybucji manifestów
Plan Premium:
 • Dowolna liczba anotacji dodanych do pojedynczego zasobu
 • Możliwość zapisania anotacji
 • Możliwość edycji anotacji
 • Możliwość usuwania anotacji
 • Eksport / import obszaru roboczego 
 • Globalna wyszukiwarka anotacji
 • Dowolna liczba redystrybucji manifestów
Usługa jest częścią infrastruktury DARIAH-PL, która była rozwijana przez WCSS w ramach projektu Dariah.lab, patrz tutaj.  

Masz pytania o usługę lub potrzebujesz spersonalizowanej oferty? Napisz do nas i zapytaj o usługę.