Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Przetwarzanie danych na superkomputerze

Usługa przeznaczona do wykonywania kalkulacji naukowych wymagających dużej mocy obliczeniowej, umożliwiająca dostęp do zasobów WCSS przeznaczonych do pracy ciągłej o charakterze długotrwałych obliczeń.

O dostęp do usługi mogą ubiegać się:
  • kierownicy projektów badawczych,
  • samodzielni pracownicy naukowi,
  • młodsi pracownicy naukowi, przy poparciu bezpośredniego opiekuna naukowego lub dyrektora instytucji.
Właściciel usługi może dodawać do swojego zespołu członków, którzy uczestniczą w projekcie badawczym (w tym również studentów) oraz zarządzać dostępem do usługi w obrębie zespołu.

Osoba ubiegająca się o dostęp do usługi musi wykonać następujące kroki: Alokacja przyznawana jest na 1 rok (lub okres wnioskowany przez klienta). We wniosku należy też określić wielkość zasobów komputerowych niezbędnych do realizacji projektu badawczego. Aplikacje opiniuje organ wskazany przez Radę Użytkowników WASK.
 
Masz pytania o usługę lub potrzebujesz spersonalizowanej oferty? Zadzwoń do nas: (71) 320 47 45 lub napisz: helpdesk@e-science.pl i zapytaj o usługę.