Nova i Supernova!
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Informacje

Sieć WASK

Sieć WASK łączy wrocławskie uczelnie oraz instytuty, zapewniając im dostęp do krajowej sieci PIONIER i europejskiej GÉANT2. Jej infrastruktura obejmuje 23 węzły i ponad 120 km tras światłowodowych. Węzły są umiejscowione głównie w budynkach wrocławskich uczelni. Rdzeń sieci tworzą przełączniki 7750 SR-7 firmy Alcatel-Lucent oraz zakupione w ramach programu NewMAN przełączniki serii MX firmy Juniper (MX80, MX480, MX960). Są to urządzenia z interfejsami 10G i z obsługą MPLS. Ruterem brzegowym jest Juniper M120 z interfejsami gigabitowymi i interfejsami 10GE. Ruter ten jest podłączony do przełącznika brzegowego NetIron XMR 16000 sieci PIONIER interfejsem 10GE. Umożliwia nam on bezpośrednią łączność z przełącznikami w Zielonej Górze i Opolu z szybkością 10GB/s. Zapasowy ruter brzegowy umieszczony na Uniwersytecie jest podłączony osobnym traktem 10G do Opola. W 2006 roku powstała sieć akademicka w Legnicy, będąca częścią WASK. W 2007 roku zainstalowano węzeł sieci WASK w Polkowicach, a w 2008 roku w Lubinie.

Więcej ...

Rada Użytkowników WASK

Rada Użytkowników WASK sprawuje rolę opiniodawczą w stosunku do Centrum. Aktualna Rada działa w kadencji od 2016 do 2020 r.

Więcej ...

Użyteczne adresy

  • Prace modernizacyjne na styku z siecią PIONIER

    Dnia 10 stycznia 2017 r. przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne na styku sieci WASK z siecią PIONIER. Prace prowadzone będą w godzinach 6.00 - 7.00. W tym czasie ruch do sieci WASK będzie odbywał się łączami zapasowymi. W związku z powyższym mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług sieciowych w instytucjach, korzystających z sieci WASK.

    Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

  • Prace modernizacyjne w węźle WASK

    Dnia 3 stycznia 2017 r. przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne na styku sieci WASK i PWR. Prace prowadzone będą w godzinach 6.00 - 7.00. W związku z tym może wystąpić kilkuminutowa przerwa w dostępie do usług sieciowych w budynkach kampusu PWR oraz w Wydziałach Zamiejscowych.

    Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.