Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Konferencja "Wzmocnienie potencjału organizacyjnego laboratoriów nauki polskiej"

Szanowni Państwo,

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej (WCSS) zaprasza na konferencję pt. "Wzmocnienie potencjału organizacyjnego laboratoriów nauki polskiej", która odbędzie się w dniu 24 marca 2015 r. we Wrocławiu, w bud. D-21 PWr. Zapraszamy do rejestracji.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB) realizowanego przez WCSS. W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane wybrane wnioski z realizacji projektu SPIN-LAB w zakresie:

 • dobrych praktyk laboratoryjnych i narzędzi doskonalenia,
 • możliwości i korzyści z używania narzędzi pracy grupowej w E-SCIENCE.PL,
 • potrzeb zmian organizacyjnych,
 • dostosowania laboratoriów do realiów rynkowych,
 • możliwości udzielanego laboratoriom wsparcia przez jednostki Politechniki Wrocławskiej.

Konferencja ma na celu omówienie potencjalnych utrudnień w zrównoważonym rozwoju jednostek naukowych oraz prezentację rozwiązań i narzędzi oferowanych przez WCSS, których wdrożenie może przyczynić się do poprawy organizacji pracy. Zagadnienia omawiane podczas sesji „Narzędzia pracy grupowej w e-science.pl” są wprowadzeniem do planowanych szkoleń specjalistycznych, które będą organizowane dla personelu zainteresowanych jednostek.

Adresaci konferencji
Adresatami konferencji są osoby zajmujące stanowiska kierownicze w jednostkach naukowych oraz badawczych, w szczególności menedżerowie laboratoriów, projektów, zakładów i katedr.

Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie i wysłanie do dnia 17 marca 2015 roku formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny pod adresem https://conference.e-science.pl/registration/.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdą Państwo:

Agnieszka Kwiecień, 2015-03-04
 • Premiera nowego odcinka programu w platformie PlatonTV

  24 lutego o godz. 12 w platformie PlatonTV odbędzie się premiera nowego odcinka programu Telewizji STYK pt.: "Nienaukowe pasje naukowców".

 • PRACE Preparatory Access - pierwsza tura składania wniosków aplikacyjnych dla Typu D

   

  PRACE Preparatory Access wspiera europejskich naukowców w dostosowaniu projektów do infrastruktury PRACE Tier-0 przed złożeniem wniosków aplikacyjnych o granty obliczeniowe. Celem programu jest umożliwienie użytkownikom PRACE optymalizacji i przetestowania rozwiązań przygotowywanych na potrzeby ubiegania się o dostęp do jednych z największych maszyn obliczeniowych na świecie.

 • Fałszywe maile

  Chcemy  przestrzec przed możliwymi kampaniami informacyjnymi i phisingowymi mającymi na celu weryfikację bezpieczeństwa Państwa systemów komputerowych (a w rzeczywistości wykradnięcie Państwa danych lub zaszyfrowanie Waszych danych).

 • Prace modernizacyjne na styku z siecią PIONIER

  Dnia 10 stycznia 2017 r. przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne na styku sieci WASK z siecią PIONIER. Prace prowadzone będą w godzinach 6.00 - 7.00. W tym czasie ruch do sieci WASK będzie odbywał się łączami zapasowymi. W związku z powyższym mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług sieciowych w instytucjach, korzystających z sieci WASK.

  Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 • Prace modernizacyjne w węźle WASK

  Dnia 3 stycznia 2017 r. przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne na styku sieci WASK i PWR. Prace prowadzone będą w godzinach 6.00 - 7.00. W związku z tym może wystąpić kilkuminutowa przerwa w dostępie do usług sieciowych w budynkach kampusu PWR oraz w Wydziałach Zamiejscowych.

  Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.