Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Zapytanie ofertowe - wykonanie ekspertyzy badawczej (2b)

Wrocław, 19.11.2012 r.

Zapytanie ofertowe – dot. wykonania ekspertyzy badawczej.

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej, w ramach realizowanego projektu pt. „Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-GRID dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PL Grid Plus” poszukuje wykonawcy ekspertyzy badawczej której tematem będzie:

Analiza dostępnych metod obliczeniowych chemii kwantowej i dobór optymalnych do badań widm dwufotonowych.

Szczegółowy opis przedmiotu:

Zasadniczym przedmiotem analizy będzie wskazanie, zgodnie z najnowszą wiedza, ścieżek jakościowego i ilościowego opisu widm dwufotonowych w oparciu o współczesne metody chemii obliczeniowej zintegrowane z dostępnymi pakietami obliczeniowymi

 1. Identyfikacja istotnych parametrów materiałów molekularnych i nanostruktur posiadających duże wartości przekrojów czynnych na absorpcję dwufotonową  pod kątem możliwości przewidywania ich wartości w ramach modeli teoretycznych.
 2. Zbadanie możliwości określenia przy pomocy metod obliczeniowych ilościowej miary dla przekroju czynnego na absorpcję dwufotonową w terapii fotodynamicznej, zapisie informacji, konstrukcji ograniczników optycznych.
 3. Ocena i dobór metod obliczeniowych pod kątem dostarczania informacji o:
  1. Strukturze elektronowej stanu podstawowego i stanów wzbudzonych dużych układów molekularnych .
  2. Intensywności przejść elektronowych w widmach jednofotonowych i dwufotonowych: siły oscylatora, dipolowych momentów przejść, prawdopodobieństwa absorpcji dwufotonowej.
  3. Przekrojach czynnych na absorpcje dwufotonową.
  4. Możliwościach analizy i opisu funkcji kształtu linii widmowej.
  5. Wpływie efektów otoczenia (rozpuszczalnik, matryca polimerowa) na strukturę widm elektronowych.
  6. Rozkładzie gęstości elektronowej w molekułach.
 4. Analiza dostępnego oprogramowania obliczeniowego realizującego wybrane w Ekspertyzie metody obliczeniowe ze względu na:
  1. Ilościowe oszacowania parametrów charakteryzujących widma dwufotonowe.
  2. Złożoność procedury obliczeniowej,
  3. Wymagania ze względu na oczekiwaną wydajność obliczeń,
  4. Dostępność oprogramowania
    a) sposób licencjonowania,
    b) koszt,
    c) możliwość wdrożenia i integracji z infrastrukturą obliczeniową PL-Grid.
  5. Możliwość integracji proponowanych metod obliczeniowych/oprogramowania z systemem AuxEx

Wymagania dla Eksperta:

Doświadczenie badawcze z zakresu eksperymentalnej i teoretycznej optyki nieliniowej, spektroskopii laserowej i chemii obliczeniowej potwierdzone dorobkiem publikacyjnym  Publikacje o cyrkulacji międzynarodowej w okresie ostatnich pięciu lat i kierowanie  lub udział w grantach badawczych w dziedzinie chemii teoretycznej i fizycznej.

 

Wycenę wykonywania powyższej ekspertyzy oraz przewidywany czas proszę wysyłać do dnia 26.11.2012 r. na poniższy adres:      agata.wolodkiewicz@pwr.wroc.pl

Powyższą specyfikację można pobrać w formacie PDF

AK, 2012-11-19
 • Premiera nowego odcinka programu w platformie PlatonTV

  24 lutego o godz. 12 w platformie PlatonTV odbędzie się premiera nowego odcinka programu Telewizji STYK pt.: "Nienaukowe pasje naukowców".

 • PRACE Preparatory Access - pierwsza tura składania wniosków aplikacyjnych dla Typu D

   

  PRACE Preparatory Access wspiera europejskich naukowców w dostosowaniu projektów do infrastruktury PRACE Tier-0 przed złożeniem wniosków aplikacyjnych o granty obliczeniowe. Celem programu jest umożliwienie użytkownikom PRACE optymalizacji i przetestowania rozwiązań przygotowywanych na potrzeby ubiegania się o dostęp do jednych z największych maszyn obliczeniowych na świecie.

 • Fałszywe maile

  Chcemy  przestrzec przed możliwymi kampaniami informacyjnymi i phisingowymi mającymi na celu weryfikację bezpieczeństwa Państwa systemów komputerowych (a w rzeczywistości wykradnięcie Państwa danych lub zaszyfrowanie Waszych danych).

 • Prace modernizacyjne na styku z siecią PIONIER

  Dnia 10 stycznia 2017 r. przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne na styku sieci WASK z siecią PIONIER. Prace prowadzone będą w godzinach 6.00 - 7.00. W tym czasie ruch do sieci WASK będzie odbywał się łączami zapasowymi. W związku z powyższym mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług sieciowych w instytucjach, korzystających z sieci WASK.

  Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 • Prace modernizacyjne w węźle WASK

  Dnia 3 stycznia 2017 r. przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne na styku sieci WASK i PWR. Prace prowadzone będą w godzinach 6.00 - 7.00. W związku z tym może wystąpić kilkuminutowa przerwa w dostępie do usług sieciowych w budynkach kampusu PWR oraz w Wydziałach Zamiejscowych.

  Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.