Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Zapytanie ofertowe - wykonanie ekspertyzy badawczej (1b)

Wrocław, 19.11.2012 r.

Zapytanie ofertowe – dot. wykonania ekspertyzy badawczej.

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej, w ramach realizowanego projektu pt. „Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-GRID dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PL Grid Plus” poszukuje wykonawcy ekspertyzy badawczej, której tematem będzie:


"Analiza dostępnych metod obliczeniowych ab initio, półempirycznych oraz empirycznych i wskazanie optymalnych do badania właściwości optycznych luminoforów otrzymanych na bazie jednej z grup materiałów: fluorków, fosforanów, tytanianów lub sialonów."


Szczegółowy opis przedmiotu:

    Ekspertyza ma na celu zbudowanie bazy informacji (wiedzy)  zawierającej w sposób komplementarny analizę  zarówno modeli obliczeniowych ab initio w zależności od potrzeb uzupełnionych modelami półempirycznymi, i empirycznymi dla wskazanych (wybranych) materiałów.

 1. Identyfikacja istotnych parametrów wskazanych materiałów optycznych pod kątem możliwości przewidywania ich wartości w ramach modeli teoretycznych.
 2. Zbadanie możliwości określenia przy pomocy metod obliczeniowych: energii stanów zlokalizowanych, charakteru sprzężenia z poszczególnymi modami wibracyjnymi oraz wartości energii relaksacji sieci,  energii i kształtu pasm absorpcji oraz luminescencji, kinetyki luminescencji a także kinetyki relaksacji bezpromienistej.
 3. Ocena i dobór metod obliczeniowych pod kątem dostarczania informacji o:
  1. Strukturze elektronowej stanu podstawowego matrycy luminescencyjnej z uwzględnieniem wpływu defektów struktury.
  2. Strukturze elektronowej matrycy domieszkowanej z uwzględnieniem:
   a) efektów lokalnych – modyfikacji struktury elektronowej domieszki i jej sprzężenia z otoczeniem, zmiany struktury elektronowej matrycy , relaksacji położenia atomów, zmiany długości wiązań lub ich konfiguracji kątowej.
   b) efektów nielokalnych – wpływu rozkładu domieszki na właściwości materiału.
  3. Stanach wzbudzonych i możliwych przejściach elektronowych.
  4. Możliwości analizy dynamiki molekularnej i sieci krystalicznej, w tym co najmniej:
   a) wpływu drgań na poziomy elektronowe w cząsteczkach,
   b) wpływu fononów w ciele stałym.
 4. Analiza dostępnego oprogramowania obliczeniowego realizującego wybrane w Ekspertyzie metody obliczeniowe ze względu na:
  1. Dostarczane informacje o właściwościach materiałów lumionoforowych
  2. Złożoność procedury obliczeniowej,
  3. Wymagania ze względu na oczekiwaną wydajność obliczeń,
  4. Dostępność oprogramowania
   a) sposób licencjonowania,
   b) koszt,
   c) możliwość wdrożenia i integracji z infrastruktura obliczeniowa PL-Grid.
  5. Możliwość integracji proponowanych metod obliczeniowych/oprogramowania z systemem AuxEx


Wymagania dla Eksperta:

Doświadczenie badawcze z zakresu teorii ciała stałego, potwierdzone dorobkiem publikacyjnym Publikacje o cyrkulacji międzynarodowej w okresie ostatnich pięciu lat i kierowanie  lub udział w grantach badawczych w dziedzinie teorii ciała stałego.


Wycenę wykonywania powyższej ekspertyzy oraz przewidywany czas proszę wysyłać do dnia 26.11.2012 r. na poniższy adres:      agata.wolodkiewicz@pwr.wroc.pl

Powyższą specyfikację można pobrać w formacie PDF

AK, 2012-11-19
 • Premiera nowego odcinka programu w platformie PlatonTV

  24 lutego o godz. 12 w platformie PlatonTV odbędzie się premiera nowego odcinka programu Telewizji STYK pt.: "Nienaukowe pasje naukowców".

 • PRACE Preparatory Access - pierwsza tura składania wniosków aplikacyjnych dla Typu D

   

  PRACE Preparatory Access wspiera europejskich naukowców w dostosowaniu projektów do infrastruktury PRACE Tier-0 przed złożeniem wniosków aplikacyjnych o granty obliczeniowe. Celem programu jest umożliwienie użytkownikom PRACE optymalizacji i przetestowania rozwiązań przygotowywanych na potrzeby ubiegania się o dostęp do jednych z największych maszyn obliczeniowych na świecie.

 • Fałszywe maile

  Chcemy  przestrzec przed możliwymi kampaniami informacyjnymi i phisingowymi mającymi na celu weryfikację bezpieczeństwa Państwa systemów komputerowych (a w rzeczywistości wykradnięcie Państwa danych lub zaszyfrowanie Waszych danych).

 • Prace modernizacyjne na styku z siecią PIONIER

  Dnia 10 stycznia 2017 r. przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne na styku sieci WASK z siecią PIONIER. Prace prowadzone będą w godzinach 6.00 - 7.00. W tym czasie ruch do sieci WASK będzie odbywał się łączami zapasowymi. W związku z powyższym mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług sieciowych w instytucjach, korzystających z sieci WASK.

  Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 • Prace modernizacyjne w węźle WASK

  Dnia 3 stycznia 2017 r. przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne na styku sieci WASK i PWR. Prace prowadzone będą w godzinach 6.00 - 7.00. W związku z tym może wystąpić kilkuminutowa przerwa w dostępie do usług sieciowych w budynkach kampusu PWR oraz w Wydziałach Zamiejscowych.

  Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.